Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse, der består af tre medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Den nuværende bestyrelse består af:

  • Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg (formand)
  • Advokat Henrik Dahl
  • Fhv. højesteretsdommer Vibeke Rønne