Hvem kan søge?

Henry Shaws Legat er et studielegat. Legatet ydes til støtte for udlandsstudier af minimum et semesters varighed på universitetsniveau eller tilsvarende. Ansøgere, der har opnået støtte én gang, vil ikke komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til praktikophold.

Formålet med Henry Shaws Legat er i henhold til fundatsen (vedtægterne) at

yde støtte til højere uddannelse af a) børn af offentligt ansatte i højere stillinger, b) børn af læger, c) børn af advokater, d) børn af større jordbesiddere, e) børn, der har vist evner for en videregående uddannelse, men hvis forældres økonomiske muligheder er hindrende for det.”

For at komme i betragtning til et legat skal ansøgeren derfor være barn af en ansat i en højere stilling i det offentlige, en læge, en advokat, en større jordbesidder eller have vist evner for en videregående uddannelse.