Legatpraksis

Henry Shaws Legat er underlagt Databeskyttelsesforordningen, og brug af personoplysninger sker derfor i henhold til gældende lovgivning.

Når der indsendes ansøgning til Henry Shaws Legat, skal der sammen med ansøgningen gives samtykke til, at Fondsafdelingen kan behandle de personoplysninger, der afgives i forbindelse med ansøgningen, og at disse kan gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandling af ansøgningen.

Der henvises i øvrigt til Rovsing & Gammeljords til enhver tid gældende Privatlivspolitik, som findes på Rovsing & Gammeljords hjemmeside https://rglaw.dk/fagomraader/fonde/

Der uddeles årligt ca. 1. million kr. fra Henry Shaws Legat.

Legatet uddeles i juni måned. Ansøgninger med bilag skal være fonden i hænde senest den 1. maj. Årets ansøgningsrunde åbner 1. februar. For at komme i betragtning til en legatuddeling skal ansøgningen indeholde:

  • Udfyldt ansøgningsskema med samtykkeerklæring
  • Motiveret ansøgning
  • Budget
  • Karakterudskrifter for bachelordel/kandidatdel
  • Optagelsesbrev fra den udenlandske uddannelsesinstitution
  • CV

Kun ansøgere, der får tildelt legatstøtte, vil høre fra legatet. Der udsendes således ikke kvitteringer for modtagelse af ansøgninger eller meddelelse om afslag på støtte.

Bevillinger bortfalder, hvis legatet ikke er blevet anvendt inden for 2 år efter bevillingen er givet.

Klik her for at hente Ansøgningsskema

Ansøgninger modtages kun elektronisk og indsendes til:

Fondschef Anne Mette Bruun
mbr@rglaw.dk
Rovsing & Gammeljord